Saturday, August 4, 2012

Syair Imam Shafie Ketika Akhir Hayatnya


"Syair Imam Shafie Ketika Akhir Hayatnya"


إلـيــك إلـــه الـخـلـق أرفــــع رغـبـتــي

Kupersembahkan (rintihan) kepadaMu Tuhan sekalian makhluk akan harapanku


وإن كـنـتُ يــا ذا الـمــن والـجــود مـجـرمـا

Sekalipun aku seorang yang berdosa wahai yang Maha Pemberi dan Maha Pemurah


ولـمــا قـســا قـلـبـي وضـاقــت مـذاهـبــي

Bilamana keras hatiku & terasa sempit perjalananku


جـعـلـت الـرجــا مـنــي لـعـفـوك سـلـمــا

Kujadikan rayuan (rintihan) daripadaku sebagai jalan untuk mengharapkan keampunanMu


فـمـا زلــتَ ذا عـفـو عــن الـذنـب لــم تـزل

Bilamana Engkau yang memiliki keampunan menghapuskan dosa yang berterusan ini


تــجــود و تـعــفــو مــنـــة وتـكــرمــا

KurniaanMu & keampunanMu adalah merupakan rahmat & kemuliaan


ألــســت الــــذي غـذيـتـنـي وهـديـتـنــي

Bukankah Engkau yang memberi aku makan serta hidayah kepadaku


ولا زلــــت مـنـانــا عــلـــيّ ومـنـعـمــا

Dan janganlah Engkau hapuskan kurniaan anugerah & ni'mat itu kepadaku (walaupun aku seorang yang sentiasa berdosa)


عـسـى مــن لــه الإحـســان يـغـفـر زلـتــي

Semoga orang yang memiliki ihsan mengampunkan kesalahanku


ويـسـتــر أوزاري ومــــا قــــد تـقــدمــا

Dan menutup dosa-dosaku serta setiap perkara yang telah lalu


فــإن تـعـف عـنــي تـعــف عـــن مـتـمـرد

Sekiranya Engkau ampunkan aku, ampunkan dari kederhakaan


ظــلــوم غــشــوم لا يــزايـــل مـأتــمــا

kezaliman, penganiayaan yang tak akan terhapus di hari berhimpun kesedihan


و إن تنـتـقـم مــنــي فـلـســت بــآيــس

Namun jika Engkau membalas siksa terhadapku, aku tidak akan berputus asa


ولـــو أدخـلــوا نـفـسـي بـجــرم جـهـنـمـا

Sekalipun dosa-dosaku itu akan memasukkan diriku ke dalam neraka


فصيـحـا إذا مــا كــان فـــي ذكـــر ربـــه

Dia adalah seorang yang fasih ketika menyebut & mengingati Rabbnya


وفيما سواه في الورى كان أعجما

Dan bilamana dia bersama selain tuhannya di dunia ini dia membisu


يـقــول: حبـيـبـي أنـــت سـؤلــي وبغـيـتـي

Dia (Rasulullah SAW) berkata: Kekasihku, Engkaulah tempatku meminta & berharap


كـفــى بـــك للـراجـيـن ســـؤلا ومـغـنـمـا

Cukuplah Engkau bagi yang berharap sebagai tempat bergantung & memohon


أصـــــون ودادي أن يـدنــســه الـــهـــوى

Ku pelihara kasihku yang dicemari nafsu


وأحــفــظ عــهــد الــحـــب أن يـتـثـلـمـا

Dan ku jaga janji kasih yang telah tercalar


فـفـي يقظـتـي شــوق وفــي غـفـوتـي مـنــى

Di saat ku jaga, aku rindu & di saat ku lelap, aku berharap


تــلاحــق خــطــوي نــشــوة وتـرنــمــا

Mengiringi langkahku dengan penuh semangat & berulang-ulang


فـجـرمـي عـظـيـم مـــن قـديــم وحــــادث

Sesungguhnya dosaku adalah besar sejak dulu & kini


وعـفــوك يـأتــي الـعـبـد أعـلــى وأجـسـمـا

Namun (ku tahu) keampunanmu yang mendatangi hamba adalah lebih besar (agung) & lebih mulia

0 comments:

Post a Comment